Quỹ đầu tư Ausfield Funds được sáng lập để tạo ra lợi nhuận ổn định và thường xuyên với lợi nhuận hấp dẫn. Quỹ Ausfield Funds tập trung đầu tư vào Bất động sản thổ cư và Bất động sản thương mại tại Sydney. Ausfield Funds đem lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư như :

  • Nhận được lợi nhuận ngay từ khi góp vốn.
  • Lợi nhuận lên tới 10%/năm.
  • Chi phí đầu tư nhỏ, chỉ từ 20 ngàn.
  • Tạo nguồn thu nhập bị động thường xuyên hàng tháng.

Phù hợp với nhiều đối tượng đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Property investment funds – Ausaver Package

Ausfield funds were created to provide a consistent profit and continuously to investors. Ausfield funds concentrate on the investment of residential and commercial projects. Ausfield funds provide the following benefits:

  • Get the profit 1 day after investing in.
  • The profit is up to 10% annually
  • The small investment amount, from 20k AUD
  • Gain passive income monthly or annually.

Suitable for small investors or short-term investors.