Trong những năm qua, LCG Australia liên tục đầu tư và phát triển nhiều dự án. Với lợi thế này, các nhà đầu tư có thể cân nhắc để  đầu tư vào những dự án phù hợp với tiêu chí của mình. Một số ưu điểm nổi trội của Ausflex package :

 • Nhà đầu tư được quyền lựa chọn Dự án thích hợp.
 • Nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi nếu mua một phần của dự án.
 • Đem lại nguồn thu nhập bị động cho nhà đầu tư không cần có kinh nghiệm hay không cần bỏ thời gian trong việc thực hiện dự án.
 • Các dự án linh hoạt, thời gian quay vòng nhanh. Số tiền đầu tư sẽ nhận được sau khi kết thúc dự án.
 • Mức đầu tư tối thiểu chỉ từ 100 nghìn AUD
 • Lợi nhuận lên tới 30%/project.
 • Phù hợp với nhà đầu tư trung bình và lớn.

In recent years, LCG Australia has been continuously investing in and developing many projects. With these advantages, investors can consider spending on the preferred project. There is some benefit of this package

 • Investors have the right to choose the suitable projects
 • Investors get a further discount if buying partly or whole final project
 • Create a passive income to the investor without any knowledge of property development and do not necessary to spend time on the project progress.
 • Many projects to choose, the quick circle. The money will be paid back after complete the projects.
 • The minimum investment amount is 5% of the raising amount.
 • The profit is up to 30% per project life.
 • Suitable for medium and big investors.