Nhà đầu tư có thể ủy quyền cho LC Group Australia quản lý các danh mục đầu tư BĐS hay đơn giản chỉ là ý tưởng. LCG sẽ thực hiện đầy đủ 6 bước để hoàn thành dự án một cách tốt nhất bao gồm :

 • Phân tích đầu tư
 • Mua bất động sản
 • Lập kế hoạch và xin phép xây dựng
 • Quản lý dự án
 • Xây dựng
 • Giao trả cho nhà đầu tư hoặc bán

Investors would authorize to LC Group Australia to manage the development sites or just pure target ideas. LCG will provide the full circle services with 6 steps:

 • Development Feasibility
 • Property Acquisition
 • Planning and Design
 • Project management
 • Construction
 • Handover or sale